Ons gezinsproject ‘Helden van het Oude Noorden’ is eind maart een jaar oud en dat gaan we zeker nog vieren met de Helden én hun maatjes!

Het was een jaar van veel ontmoetingen, uitdagingen, van samen delen en vooral van hoop. Maatjes leerden van de gezinnen waar ze mee optrokken. Gezinnen leerden nieuwe mensen kennen, konden hun verhaal kwijt en kregen praktische hulp waar nodig.

Met hulp van onze partners in de stad die meewerkten aan workshops is er veel werk verzet en was het een jaar van betekenis.

De eerste gezinnen zijn klaar om afscheid te nemen. We zullen hen in ander verband vast nog terug zien en in tussentijd zijn alweer nieuwe gezinnen gestart. Sommigen gaan door voor een tweede jaar.

De Heldenmaatjes zijn de dragende basis onder dit project en we zijn op zoek naar nieuwe maatjes om nog meer gezinnen te kunnen helpen bij het zetten van stappen richting een toekomst. Een toekomst waarin zij meer en meer mee bouwen aan onze mooie stad! Doe je ook mee?!

Wil je meer informatie over het project of wil je je aanmelden als Heldenmaatje?

Stuur Arina dan een mailtje via arina@goudvannoord.nl

We zijn nu twee weken met Corona onderweg. Een periode waarin angst bijna tastbaar aanwezig is en er tegelijk ook heel mooie dingen gebeuren.

We zetten onze activiteiten zo goed mogelijk voort en springen bij waar nodig. Knutselideeën voor de kinderen van club, contact met vrijwilligers, waardebonnen voor de supermarkt, telefoontjes naar mensen in de wijk, speelgoed dat uitgedeeld kon worden via het wijkteam, hulp bij de Voedselbank en samen met hulpverleners op zoek naar manieren om gezinnen te ontlasten waar de spanning hoog oploopt.

Nu de Voedselbank weer kan draaien focussen we ons op de gezinnen die wat minder in het oog springen. Het zijn de gezinnen die nét niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. Zij hebben in deze periode meer moeite om rond te komen.

We zijn verrast door het enorme bedrag aan waardebonnen voor de supermarkt dat we ontvingen via #Noorderlicht. We zitten inmiddels al ruim boven de €1000,-. Enorm bedankt, We zullen zorgen dat het goed terecht komt.

Veel ouders ervaren onmacht doordat zij hun kinderen thuis niet kunnen helpen bij het schoolwerk. Gelukkig vonden we een team van vrijwilligers om kinderen online te coachen bij hun huiswerk.

Wat laat Rotterdam veel draagkracht zien.
Rotterdam, wat ben je mooi!

Heftig om te zien wat we om ons heen zien gebeuren. Supermarkten met lege schappen, stijgende aantallen mensen die ziek zijn en overlijden, strengere maatregelen, tekorten bij de Voedselbank en kinderen die hele dagen thuis zitten.

De afgelopen week stond in het teken van veel telefoongesprekken en appjes met de mensen van Goud, het wijkteam, onze vrijwilligers, partners in de wijk, collega’s, kerken en fondsen. Wat was er veel om over na te denken. Een situatie zoals we die nog niet kenden. Dat vraagt om korte lijnen, flexibiliteit en grote oren en ogen.

Goed luisteren en kijken naar wat nodig is en dan zo goed mogelijk proberen bij te springen. We onderhielden nauwe contacten met het wijkteam en de Voedselbank. Door de schaarste bij de Voedselbank kwamen veel mensen van een koude kermis thuis. Er was simpelweg niet meer uit te delen nu de supermarkten moeite hebben om de schappen gevuld te krijgen.

Gezinnen die minder in het oog springen en die normaal gesproken het hoofd net boven water kunnen houden hebben het nu extra zwaar. De keuze in de winkels is beperkt en de voordelige keuze is er vaak niet meer. We krijgen signalen van ouders die moeite hebben om babyvoeding en luiers te kopen.

Dan zijn er de gezinnen waar de spanning oploopt doordat de kinderen hele dagen thuis zijn en de begeleiding die ze kregen nu niet mogelijk is. Onze jeugdwerker heeft een clubprogramma gedeeld met de ouders om wat afleiding te bieden en in de komende week zal het gedoneerde speelgoed dat we op zolder bewaard hebben verdeeld worden in de wijk onder gezinnen die het goed kunnen gebruiken.

Ouders die onmacht voelen omdat ze hun kinderen niet kunnen helpen met het schoolwerk dat nu thuis gedaan moet worden. We zijn op zoek naar mensen die kinderen (online) willen helpen met hun huiswerk. Zo komen ze tóch vooruit.

Ouderen zijn kwetsbaar en daardoor veel alleen in deze dagen. We proberen telefonisch contact met hen te onderhouden. We zijn sinds afgelopen maandag dagelijks per telefoon bereikbaar. Het vaste nummer is doorgeschakeld naar onze buurtpastor. Zo kunnen mensen doorlopend bij ons terecht wanneer nodig.

Fantastisch dat het Laurensfonds en Kansfonds bereid zijn om extra middelen in te zetten en dat er acties gestart worden om mensen te ondersteunen met supermarktbonnen. Zo wordt de pijn verzacht en kan gewerkt worden aan een aanpak voor de lange(re) termijn.

Wat mooi dat we de ruimte krijgen van fondsen om, anders dan in onze projectplannen beschreven staat, er te zijn voor de mensen in de wijk.

We hadden het in de afgelopen week zeker niet minder druk dan anders, maar gaan wel met een goed gevoel slapen want wat is het mooi om te zien hoeveel mensen bereid zijn om te helpen en een stap extra te zetten voor de ander. Ja, het zijn donkere wolken, maar met een gouden randje.

Het zijn bijzondere tijden.

Nu het Coronavirus zich verder verspreidt heeft de overheid besloten een pakket van maatregelen te nemen om de situatie beheersbaar te houden. Noodzakelijke maatregelen, maar ook pijnlijk vinden wij als Goud.
We zetten ons iedere dag in voor mensen die doorgaans een heel beperkt netwerk om zich heen hebben. En dan is drie weken een heel lange tijd. Toch willen we onze verantwoordelijkheid nemen en kiezen we ervoor om de adviezen op te volgen en alle activiteiten tm 6 april stil te leggen. Dat betekent ook dat we ook onze Huiskamer moeten sluiten. Voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats mag de Pauluskerk, een van onze partners, onder voorwaarden gelukkig nog een plek bieden.

We blijven dagelijks bereikbaar via Tel. 010-467 86 00.

Heb je vragen, behoefte aan een gesprek of lukt het niet om zelf boodschappen te halen neem dan gerust contact op.

We blijven beschikbaar voor wie ons nodig heeft alleen doen we dat de komende weken op een andere manier dan we gewend zijn.

Achter de schermen werken we door aan het versterken van onze projecten zodat we er klaar voor zijn zodra we weer door mogen.

Ons gezinsproject ‘Helden van het Oude Noorden’ is eind maart een jaar oud en dat gaan we vieren met de Helden én hun maatjes!
Het was een jaar van veel ontmoetingen, uitdagingen, van samen delen en vooral van hoop. Maatjes leerden van de gezinnen waar ze mee optrokken. Gezinnen leerden nieuwe mensen kennen, konden hun verhaal kwijt en kregen praktische hulp waar nodig.

Met hulp van onze partners in de stad die meewerkten aan workshops is er veel werk verzet en was het een jaar van betekenis.
De eerste gezinnen zijn klaar om afscheid te nemen. We zullen hen in ander verband vast nog terug zien en in tussentijd zijn alweer nieuwe gezinnen gestart. Sommigen gaan door voor een tweede jaar.

De Heldenmaatjes zijn de dragende basis onder dit project en we zijn op zoek naar nieuwe maatjes om nog meer gezinnen te kunnen helpen bij het zetten van stappen richting een toekomst. Een toekomst waarin zij meer en meer mee bouwen aan onze mooie stad! Doe je ook mee?!

Wil je meer informatie over het project of wil je je aanmelden als Heldenmaatje?

Stuur Arina een mailtje via arina@goudvannoord.nl

Bekijk de volledige vacaturetekst hier.

Als Goud van Noord kiezen we waar mogelijk voor samenwerking vanuit de overtuiging dat dat belangrijk is voor de wijk en de mensen die daar wonen. Samen kom je altijd verder is het idee. Op 17 februari kwamen we samen met onze netwerkpartners. 

In 2017 zijn wijkwaarden vastgesteld voor het Oude Noorden. Waarden die  ingezet worden om samen op te voeden. Zo werken ondermeer scholen, CJG, welzijnsorganisaties, politie, maatschappelijk werk en stichtingen samen aan een waarde(n)volle wijk.

 De wijkwaarden zijn:

  • autonomie
  • positiviteit
  • creativiteit
  • respect

Aan de wijkwaarden is gedrag gekoppeld dat verwacht mag worden van medewerkers en vrijwilligers én van de jeugd in de wijk. 

De wijkwaarden zijn gebaseerd op de gedachte van ‘ik en wij’. Regie versterkend handelen is een belangrijk uitgangspunt. Waar vroeger respect gebaseerd was op functies en gezag is nu de relatie doorslaggevend. Een gevoel van verbinding het ‘erbij horen’ is cruciaal. 

Jonge mensen stimuleren om hun intuïtie, talent en gevoel in te zetten om meer en meer zichzelf te worden is deel van onze gezamenlijke missie. 

Wijkwaarden kan je alleen overtuigend uitdragen als ze behoren tot ons eigen DNA. De waarden kunnen dus ingezet worden op ieder niveau van de organisatie. Daar kunnen we ons dus dagelijks in oefenen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ‘Jij bent goud!”

Kijk dit filmpje voor meer informatie!

 

Vanaf februari starten we ook een club op woensdagmiddag en gaan we ‘Koud koken met kids!’

Samen aan de slag met de lekkerste koude gerechten. Je proeft, weegt, mengt en snijdt en leert alles over verschillende ingrediënten, waar gerechten vandaan komen en hoe je ze kunt maken. Natuurlijk komen ook netjes werken en tafel dekken aan de orde.

Elke les smullen van je zelfgemaakte gerecht of inpakken voor thuis.

 

Wanneer? 5 februari t/m 14 april op woensdag van 13.30-15.00 uur

Waar? In de Weerhaan, Gerard Scholtenstraat 128

 

Op dit moment zit de cursus vol, maar als je wilt plaatsen we je op de wachtlijst. Stuur daarvoor een mailtje naar Annette

Bekijk hier onze flyer.

 

 

We hebben een hele mooie vacature openstaan, doe je mee?!

https://www.reliwerk.nl/2020/01/goudvannoord-jeugd-en-mannenwerker-1-2-rotterdam/ 

Rotterdam Dorst Vraagbaak

Heeft uw kind moeite met huiswerk maken? Of zijn er vakken waar uw kind minder goed in is? Dan is uw kind misschien geholpen met huiswerkbegeleiding. U kunt dit het beste eerst bespreken met de leraar of lerares die het vak geeft of erover praten met de mentor. Samen kunt u naar een oplossing zoeken. Ook binnen de wijken waar Rotterdam Dorst actief is, worden er op meerdere plekken huiswerkbegeleiding gegeven. Bij de Vraagbaken van Rotterdam Dorst kunnen we u daar meer over vertellen. De Rotterdam Dorst Vraagbaak is de plek waar je terecht kunt met al je hulpvragen. Heb je vragen of problemen en kom je er zelf niet uit? Kom dan naar de Vraagbaak van Rotterdam Dorst. Bijvoorbeeld met vragen over geld, ingewikkelde brieven, bellen met de Gemeente of instanties, het aanvragen van een Woonpas of DIGID. Ook als je iets wilt weten over Rotterdam Dorst kun je bij de Vraagbaak terecht. https://www.rotterdamdorst.nl/Als het kan helpen we je direct en anders zoeken we samen met jou naar een goede oplossing. Aarzel niet en kom binnen.

Geplaatst door Rotterdam Dorst op Maandag 6 januari 2020

Staand op de drempel van 2019 en 2020 blikken we met verwondering terug. Wat een jaar hebben we achter de rug! Wat hebben we veel mensen leren kennen, wat is er veel werk verzet door vrijwilligers en het team. Wat was het spannend en wat is het dan mooi om te zien dat er écht iets nieuws is ontstaan.

De verwondering komt daar uit voor dat wat we zien veel meer is dan de optelsom van de inzet van mensen en middelen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en hard gewerkt, maar het heeft meer opgeleverd dan we hadden durven dromen.  In de samenwerking ontstond goud en dat stemt ons hoopvol voor 2020.

We willen dan ook onze dank uitspreken richting iedereen die op welke manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Alleen samen was het mogelijk!