Vandaag een inspirerend symposium aan de Hogeschool Rotterdam. Mensen uit het werkveld, vanuit de Hogeschool en studenten stonden stil bij de puzzel die armoede heet.

Samen met Leonie le Sage en Nisrin el Abbes mocht ik namens Goud van Noord een workshop geven over ons gezinsproject ‘Helden van het Oude Noorden’ en de toolkit die Nisrin voor ons ontwikkelde. Een project waarin de ouders werken aan hun doelen samen met een maatje en onze gezinswerkers.

Wat mensen meenemen?

  • Armoede is veel meer dan een financieel tekort
  • Mensen willen mee kunnen doen
  • Ga uit van de eigen kracht van mensen
  • Werk samen en versterk elkaar
  • De informele en formele initiatieven hebben elkaar nodig
  • Het gaat om hún dromen, niet om onze doelen
  • Maatjes zijn goud als ze de juiste begeleiding krijgen

Dat zeg ik: jij bent goud!

Mooi om te zien dat de theorie strookt met de dagelijkse praktijk van ons werk. De samenwerking met mensen uit de kunstwereld heeft al heel wat moois opgeleverd bij Goud van Noord.

Gisteren was Sonja van Dolron met haar Atelier op Wielen  in onze Huiskamer omdat we onze bibliotheek van Goud feestelijk openden. Sonja las voor en stimuleerde de kinderen om in hun hoofd mee te gaan op reis. Het leverde de mooiste aquarellen op!

Of onze samenwerking met Marije van der Knaap van  Waanzinnig Producties die nu een aantal workshops voor ons gezinsproject begeleidt. Haar werkvormen helpen mensen om zich te laten zien én om anders naar de ander te kijken. Volgende week gaan ze aan de slag met theaterspellen om onze Helden te oefenen in manieren om zichzelf te presenteren tijdens bijv. een sollicitatie.

Of Eddy Kaijser met zijn Fruits de mer die samen met Kids van Goud werkt aan een kunstwerk en expositie gemaakt van plastic uit de Rotte.

Kunst prikkelt, stimuleert en verbindt. Kunst is goud!

https://www.movisie.nl/artikel/kracht-kunst-leefbaarheid-wijken?utm_campaign=MovisieMailSpecial&utm_content=07102021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email