Ons gezinsproject ‘Helden van het Oude Noorden’ is eind maart een jaar oud en dat gaan we zeker nog vieren met de Helden én hun maatjes!

Het was een jaar van veel ontmoetingen, uitdagingen, van samen delen en vooral van hoop. Maatjes leerden van de gezinnen waar ze mee optrokken. Gezinnen leerden nieuwe mensen kennen, konden hun verhaal kwijt en kregen praktische hulp waar nodig.

Met hulp van onze partners in de stad die meewerkten aan workshops is er veel werk verzet en was het een jaar van betekenis.

De eerste gezinnen zijn klaar om afscheid te nemen. We zullen hen in ander verband vast nog terug zien en in tussentijd zijn alweer nieuwe gezinnen gestart. Sommigen gaan door voor een tweede jaar.

De Heldenmaatjes zijn de dragende basis onder dit project en we zijn op zoek naar nieuwe maatjes om nog meer gezinnen te kunnen helpen bij het zetten van stappen richting een toekomst. Een toekomst waarin zij meer en meer mee bouwen aan onze mooie stad! Doe je ook mee?!

Wil je meer informatie over het project of wil je je aanmelden als Heldenmaatje?

Stuur Arina dan een mailtje via arina@goudvannoord.nl

We zijn nu twee weken met Corona onderweg. Een periode waarin angst bijna tastbaar aanwezig is en er tegelijk ook heel mooie dingen gebeuren.

We zetten onze activiteiten zo goed mogelijk voort en springen bij waar nodig. Knutselideeën voor de kinderen van club, contact met vrijwilligers, waardebonnen voor de supermarkt, telefoontjes naar mensen in de wijk, speelgoed dat uitgedeeld kon worden via het wijkteam, hulp bij de Voedselbank en samen met hulpverleners op zoek naar manieren om gezinnen te ontlasten waar de spanning hoog oploopt.

Nu de Voedselbank weer kan draaien focussen we ons op de gezinnen die wat minder in het oog springen. Het zijn de gezinnen die nét niet in aanmerking komen voor de Voedselbank. Zij hebben in deze periode meer moeite om rond te komen.

We zijn verrast door het enorme bedrag aan waardebonnen voor de supermarkt dat we ontvingen via #Noorderlicht. We zitten inmiddels al ruim boven de €1000,-. Enorm bedankt, We zullen zorgen dat het goed terecht komt.

Veel ouders ervaren onmacht doordat zij hun kinderen thuis niet kunnen helpen bij het schoolwerk. Gelukkig vonden we een team van vrijwilligers om kinderen online te coachen bij hun huiswerk.

Wat laat Rotterdam veel draagkracht zien.
Rotterdam, wat ben je mooi!

Heftig om te zien wat we om ons heen zien gebeuren. Supermarkten met lege schappen, stijgende aantallen mensen die ziek zijn en overlijden, strengere maatregelen, tekorten bij de Voedselbank en kinderen die hele dagen thuis zitten.

De afgelopen week stond in het teken van veel telefoongesprekken en appjes met de mensen van Goud, het wijkteam, onze vrijwilligers, partners in de wijk, collega’s, kerken en fondsen. Wat was er veel om over na te denken. Een situatie zoals we die nog niet kenden. Dat vraagt om korte lijnen, flexibiliteit en grote oren en ogen.

Goed luisteren en kijken naar wat nodig is en dan zo goed mogelijk proberen bij te springen. We onderhielden nauwe contacten met het wijkteam en de Voedselbank. Door de schaarste bij de Voedselbank kwamen veel mensen van een koude kermis thuis. Er was simpelweg niet meer uit te delen nu de supermarkten moeite hebben om de schappen gevuld te krijgen.

Gezinnen die minder in het oog springen en die normaal gesproken het hoofd net boven water kunnen houden hebben het nu extra zwaar. De keuze in de winkels is beperkt en de voordelige keuze is er vaak niet meer. We krijgen signalen van ouders die moeite hebben om babyvoeding en luiers te kopen.

Dan zijn er de gezinnen waar de spanning oploopt doordat de kinderen hele dagen thuis zijn en de begeleiding die ze kregen nu niet mogelijk is. Onze jeugdwerker heeft een clubprogramma gedeeld met de ouders om wat afleiding te bieden en in de komende week zal het gedoneerde speelgoed dat we op zolder bewaard hebben verdeeld worden in de wijk onder gezinnen die het goed kunnen gebruiken.

Ouders die onmacht voelen omdat ze hun kinderen niet kunnen helpen met het schoolwerk dat nu thuis gedaan moet worden. We zijn op zoek naar mensen die kinderen (online) willen helpen met hun huiswerk. Zo komen ze tóch vooruit.

Ouderen zijn kwetsbaar en daardoor veel alleen in deze dagen. We proberen telefonisch contact met hen te onderhouden. We zijn sinds afgelopen maandag dagelijks per telefoon bereikbaar. Het vaste nummer is doorgeschakeld naar onze buurtpastor. Zo kunnen mensen doorlopend bij ons terecht wanneer nodig.

Fantastisch dat het Laurensfonds en Kansfonds bereid zijn om extra middelen in te zetten en dat er acties gestart worden om mensen te ondersteunen met supermarktbonnen. Zo wordt de pijn verzacht en kan gewerkt worden aan een aanpak voor de lange(re) termijn.

Wat mooi dat we de ruimte krijgen van fondsen om, anders dan in onze projectplannen beschreven staat, er te zijn voor de mensen in de wijk.

We hadden het in de afgelopen week zeker niet minder druk dan anders, maar gaan wel met een goed gevoel slapen want wat is het mooi om te zien hoeveel mensen bereid zijn om te helpen en een stap extra te zetten voor de ander. Ja, het zijn donkere wolken, maar met een gouden randje.

Het zijn bijzondere tijden.

Nu het Coronavirus zich verder verspreidt heeft de overheid besloten een pakket van maatregelen te nemen om de situatie beheersbaar te houden. Noodzakelijke maatregelen, maar ook pijnlijk vinden wij als Goud.
We zetten ons iedere dag in voor mensen die doorgaans een heel beperkt netwerk om zich heen hebben. En dan is drie weken een heel lange tijd. Toch willen we onze verantwoordelijkheid nemen en kiezen we ervoor om de adviezen op te volgen en alle activiteiten tm 6 april stil te leggen. Dat betekent ook dat we ook onze Huiskamer moeten sluiten. Voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats mag de Pauluskerk, een van onze partners, onder voorwaarden gelukkig nog een plek bieden.

We blijven dagelijks bereikbaar via Tel. 010-467 86 00.

Heb je vragen, behoefte aan een gesprek of lukt het niet om zelf boodschappen te halen neem dan gerust contact op.

We blijven beschikbaar voor wie ons nodig heeft alleen doen we dat de komende weken op een andere manier dan we gewend zijn.

Achter de schermen werken we door aan het versterken van onze projecten zodat we er klaar voor zijn zodra we weer door mogen.

Ons gezinsproject ‘Helden van het Oude Noorden’ is eind maart een jaar oud en dat gaan we vieren met de Helden én hun maatjes!
Het was een jaar van veel ontmoetingen, uitdagingen, van samen delen en vooral van hoop. Maatjes leerden van de gezinnen waar ze mee optrokken. Gezinnen leerden nieuwe mensen kennen, konden hun verhaal kwijt en kregen praktische hulp waar nodig.

Met hulp van onze partners in de stad die meewerkten aan workshops is er veel werk verzet en was het een jaar van betekenis.
De eerste gezinnen zijn klaar om afscheid te nemen. We zullen hen in ander verband vast nog terug zien en in tussentijd zijn alweer nieuwe gezinnen gestart. Sommigen gaan door voor een tweede jaar.

De Heldenmaatjes zijn de dragende basis onder dit project en we zijn op zoek naar nieuwe maatjes om nog meer gezinnen te kunnen helpen bij het zetten van stappen richting een toekomst. Een toekomst waarin zij meer en meer mee bouwen aan onze mooie stad! Doe je ook mee?!

Wil je meer informatie over het project of wil je je aanmelden als Heldenmaatje?

Stuur Arina een mailtje via arina@goudvannoord.nl

Bekijk de volledige vacaturetekst hier.