Vrijwilligers­beleid

Goud van Noord zet zich als diaconale stichting in voor mensen in Rotterdam die aan de zijlijn terecht gekomen zijn. Ze worden vaak kansarm genoemd. Daar leggen we ons niet bij neer.

We zijn altijd op zoek naar het beste in mensen en geloven dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.

Met een klein team en een groot aantal vrijwilligers willen we een zegen zijn voor de wijk. Zonder deze vrijwilligers zijn we nergens. Zij maken dagelijks een verschil voor mensen.

We werken graag samen en op basis van vertrouwen. Juist daarom willen we onze verantwoordelijkheid nemen en helderheid scheppen over de manier waarop wij naar vrijwilligerswerk kijken en welke afspraken over en weer gelden.

Dit vrijwilligersbeleid zien we als een randvoorwaarde voor een prettige samenwerking en maximaal werkplezier voor iedereen.

Want wat zijn we blij met zoveel mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de ander. Ze zijn GOUD waard! 💛