Waarde(n)vol!

Waarde(n)vol!

Als Goud van Noord kiezen we waar mogelijk voor samenwerking vanuit de overtuiging dat dat belangrijk is voor de wijk en de mensen die daar wonen. Samen kom je altijd verder is het idee. Op 17 februari kwamen we samen met onze netwerkpartners. 

In 2017 zijn wijkwaarden vastgesteld voor het Oude Noorden. Waarden die  ingezet worden om samen op te voeden. Zo werken ondermeer scholen, CJG, welzijnsorganisaties, politie, maatschappelijk werk en stichtingen samen aan een waarde(n)volle wijk.

 De wijkwaarden zijn:

  • autonomie
  • positiviteit
  • creativiteit
  • respect

Aan de wijkwaarden is gedrag gekoppeld dat verwacht mag worden van medewerkers en vrijwilligers én van de jeugd in de wijk. 

De wijkwaarden zijn gebaseerd op de gedachte van ‘ik en wij’. Regie versterkend handelen is een belangrijk uitgangspunt. Waar vroeger respect gebaseerd was op functies en gezag is nu de relatie doorslaggevend. Een gevoel van verbinding het ‘erbij horen’ is cruciaal. 

Jonge mensen stimuleren om hun intuïtie, talent en gevoel in te zetten om meer en meer zichzelf te worden is deel van onze gezamenlijke missie. 

Wijkwaarden kan je alleen overtuigend uitdragen als ze behoren tot ons eigen DNA. De waarden kunnen dus ingezet worden op ieder niveau van de organisatie. Daar kunnen we ons dus dagelijks in oefenen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ‘Jij bent goud!”

Kijk dit filmpje voor meer informatie!

 

Terug naar alle berichten