Gouden ontmoetingen in een digitale wereld

Annemieke Riepma, Projectcoördinator

Hoe blijven we met elkaar in verbinding in een tijd en maatschappij waarin ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen? Waarin social media, internet en informatie zich aan je opdringen en waarin wordt verwacht dat je dit bij kunt houden?

Veel mensen gaan mee in deze ontwikkelingen ondanks dat het veel van ze vraagt. Wel vragen ze zich af of we op deze manier door kunnen gaan en of we de verbinding met elkaar niet verliezen. Want dat laatste gebeurt helaas maar al te vaak.

Digitale vaardigheden

Veel mensen weten namelijk niet dat er ook een heel grote groep mensen is die hier helemaal niet in mee gaat. Toegang tot digitale middelen en informatie is zó vanzelfsprekend voor velen van ons dat we niet stilstaan bij het feit dat dit lastig kan zijn voor anderen. Dat heeft uiteenlopende oorzaken: geen geld voor een nieuwe laptop; niet opgegroeid zijn met digitale middelen; het niet beheersen van de Nederlandse taal of niet kunnen lezen of schrijven. 

Als je daar even over nadenkt dan zul je zien hoeveel impact dat heeft. Hoe open je je e-mails van de overheid, hoe vraag je je DigiD-code aan, hoe maak je geld over, hoe doe je je belastingaangifte, hoe vind je werk en hoe vind je het adres waar je je volgende afspraak hebt? En vervolgens, hoe los je het weer op als het fout gaat?

‘Ik hoop op een maatschappij waarin je de kans krijgt om te werken, ook als je bepaalde digitale vaardigheden nog moet oefenen.’
Annemieke Riepma

Het probleem is niet dat mensen het niet kunnen of het niet willen. Het probleem is dat we leven in een maatschappij waarin er geen tijd wordt genomen elkaar te ondersteunen. Een maatschappij waarin hoge verwachtingen zijn en waarin er van je wordt verwacht dat je meedoet, maar wel op bepaalde voorwaarden. Wat als deze verwachtingen niet realistisch zijn?

In het werk ontmoet ik veel mensen die maar al te graag mee willen doen, maar niet altijd weten hoe. Daarom ben ik heel blij met Goud Conn@ct. Het project van Goud van Noord dat hulpvragen oppakt en echt even de tijd neemt om naar mensen te luisteren. Zo is de huiskamer van Goud van Noord niet alleen een plek om te zijn, maar ook om geholpen te worden als het nodig is. Zo is de huiskamer een plek waar je je vraag neer kunt leggen en er even naar je geluisterd wordt. Ook hebben we sinds kort een Digitaal café waar je geholpen kan worden met al je digitale vragen.

Of het genoeg is? Helaas niet. Bij Goud van Noord hebben we een ontzettend gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers dat zich inzet en stappen maakt. Veel andere organisaties doen dat met ons, maar meer is nodig. 

Ideale samenleving

Ik hoop namelijk op een maatschappij met meer ontmoeting, ook in een digitale samenleving. Een maatschappij waarin je de kans krijgt om te werken, ook als je bepaalde digitale vaardigheden nog moet oefenen. 

Een maatschappij waarin solliciteren niet alleen afhankelijk is van je goed geschreven sollicitatiebrief en waarin je niet in de problemen komt als je niet (goed) kunt lezen of schrijven. 

Een maatschappij waarin je niet meteen afgerekend wordt op een achterstallige betaling of een gemiste afspraak, maar waarbij eerst gevraagd wordt waarom het niet gelukt is en wat er dan nodig is. Een maatschappij waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen, waarin we bij elkaar zien wat we wél kunnen. 

Is dat onrealistisch? Als het doel is om winst te maken en de economie zo snel mogelijk goed te laten lopen wel. 

Als het doel is om te werken aan een duurzame economie die op lange termijn beter functioneert, dan werk je aan een samenleving waarin er naar elkaar wordt omgekeken en waarin iedereen ondersteund wordt om vanuit eigen potentie bij te dragen. 

Zo werk je aan een samenleving van Goud.