Pioniersplek Goud op Zondag is een diaconale geloofsgemeenschap in het Oude Noorden van Rotterdam. Wij zijn zelfstandig, maar sterk verbonden met het werk van Goud van Noord en horen als pioniersplek bij de Protestantse Kerk in Nederland. 

Als interculturele geloofsgemeenschap zijn we een plek waar iedereen welkom is. Wij vieren verschillen en willen de veelkleurigheid ontdekken die God aan ons geeft. Het is de bedoeling dat Goud op zondag een plek is waar je even op adem komt. We verlangen ernaar dat midden in de hectiek van ons prachtige Rotterdam er een plek is van rust en vrede. Een ruimte waar we geloof, hoop en liefde vinden. 

In onze gemeenschap staan de onderlinge relaties centraal. We staan dicht bij mensen en zoeken voortdurend naar verbindingen in de wijk. Ook werken we graag samen met andere kerken en zetten ons in voor een vredig samenleven in het Oude Noorden. Juist in onze multireligieuze en multi-etnische stadswijk zijn we – vanuit onze christelijke identiteit – met een open houding, verbindend, transparant en met respect richting andere religies aanwezig. We bouwen aan duurzame relaties en willen een open en uitnodigende gemeenschap zijn.

‘Op zondag weet ik weer God is er ook al zie ik hem niet.’

Als pioniersplek hechten we eraan dat we deel uitmaken van een eeuwenoude en wereldwijde kerkelijke beweging. Daar bewegen we in mee. In onze vieringen komen elementen uit de verschillende tradities van de wereldkerk samen. We kiezen voor een doordachte liturgie waarin schoonheid, eenvoud, inclusiviteit, laagdrempeligheid en spontaniteit centraal staan. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen met de hele viering, omdat we niemand willen buitensluiten van de gemeenschap. Gastvrijheid hebben we hoog in het vaandel staan, omdat we geloven dat Jezus zelf onze gastheer is. 

Voor de kinderen van de basisschool is er hun eigen bijeenkomst tijdens het tweede deel van de kerkdienst. Zij komen aan het einde van de viering weer terug in de kerk. 

Wie je ook bent en wat je ook denkt: je bent van harte welkom!  We zien uit naar je komst!

Voor meer informatie neem contact op met onze buurtpastor Bram

Wanneer en waar

1e zondag van de maand

Bergsingelkerk

Bergsingel 150

Rotterdam

We beginnen om 13.00 uur