Om hulp vragen is niet gemakkelijk. Daar is vertrouwen voor nodig. De schaamte is vaak groot, de weg naar het juiste loket niet eenvoudig te vinden en de drempel naar andere instanties te hoog.

We willen de vragen van mensen serieus nemen en bekijken hoe we hen verder kunnen helpen op de korte en zeker ook op de lange(re) termijn.

Goud heeft sinds 2022 een specialist als het gaat om hulpvragen: De Conn@ctor.

Tamara zal op vaste momenten in de week (donderdag en vrijdag 10-12 uur) bereikbaar zijn.  Zij heeft de mogelijkheid en de tijd om mensen met vragen daadwerkelijk verder te helpen. 💛

De Conn@ctor is ook onze netwerkspecialist. Mensen kunnen immers het best geholpen worden wanneer ook wij ons netwerk op orde hebben.

Vragen? Welkom!